ΒΙΒΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ (2018-2019)

Βιβλία Γερμανικών

Βιβλία Γερμανικών

Α1 για παιδιά

 • der, die, das STARTER NEU -Kursbuch
 • der, die, das STARTER NEU -Arbeitsbuch
 • der, die, das STARTER NEU -Glossar
 • 4)1) der, die, das STARTER NEU -CD

(εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)

Α1 για εφήβους

 • Beste Freunde 1 – Kursbuch mit Audio CDs
 • Beste Freunde 1 – Arbeitsbuch
 • Beste Freunde 1 – Glossar mit Aussprache –CDs

(εκδόσεις Hueber Hellas)

 Α2 για παιδιά

 • der, die, das RENNER NEU -Kursbuch
 • der, die, das RENNER NEU -Arbeitsbuch
 • der, die, das RENNER NEU -Glossar
 • 4)1) der, die, das RENNER NEU –CD

(εκδόσεις Χρήστος Καραμπάτος)

Α2 για εφήβους

 • Beste Freunde 2 – Kursbuch mit Audio CDs
 • Beste Freunde 2 – Arbeitsbuch
 • Beste Freunde 2 – Glossar mit Aussprache –CDs

(εκδόσεις Hueber Hellas)

B1 για εφήβους

 • Beste Freunde 3 – Kursbuch mit Audio CDs
 • Beste Freunde 3 – Arbeitsbuch
 • 3)Beste Freunde 3 – Glossar mit Aussprache –CDs

(εκδόσεις Hueber Hellas)

Α1 έως Β1 για ενήλικες

Motive σε 3 τόμους

 • Motive -Kursbuch mit 7 Audio CDs
 • Motive -Arbeitsbuch
 • Motive- Glossar

Μenschen σε 6 τόμους

 • Μenschen -Kursbuch mit Audio CDs
 • Μenschen -Arbeitsbuch
 • Μenschen -Glossar

(εκδόσεις Hueber Hellas)

 B2 για εφήβους

 • Mit uns B2
 • Mit uns B2– Kursbuch
 • Mit uns B2 -Arbeitsbuch mit Audio CDs

(εκδόσεις Hueber Hellas)

B2 για ενήλικες

 • Progress 1
 • Progress 1– Kursbuch
 • Progress 1-Arbeitsbuch
 • Progress 1- Glossar
 • Progress 1- CDs-Set

(εκδόσεις Die Lupe- Nicolas Vlachos) )

C1 για εφήβους και ενήλικες

 • Progress 2- Lehrbuch
 • Progress 2 -Arbeitsbuch
 • Progress 2 -Glossar
 • Progress 2 -6CDs -Set

(εκδόσεις Die Lupe- Nicolas Vlachos) )

C2 για εφήβους και ενήλικες

 • Progress 3- Lehrbuch)
 • Progress 3-Arbeitsbuch
 • Progress 3 -Glossar
 • Progress 3-6CDs -Set

(εκδόσεις Die Lupe- Nicolas Vlachos) )

Βιβλίο Γραμματικής Επιπέδων Α1, Α2

Perfekt in Deutsch Α1 & Α2 Übungsbuch mit Klett-Book-App Code

(εκδόσεις Klett)

Βιβλίο Γραμματικής Επιπέδου B1

Perfekt in Deutsch B1 Übungsbuch mit Klett-Book-App Code

(εκδόσεις Klett)

Βιβλίο Γραμματικής Επιπέδων B2- C1

 • Klipp und Klar B2-C1 Übungsgrammatikbuch + Audio CD

(εκδόσεις Klett)

Βιβλίο Γραμματικής Επιπέδων A1- C2

 • Die große deutsche Lernergrammatik

(εκδόσεις Praxis)