ΒΙΒΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (2018-2019)

Junior Class

 1. Top Team  one-year-course Student’s book Burlington Books
 2. Top Team  one-year-course Workbook Burlington Books
 3. 1 τετράδιο μισό – μισό
 4. 2 τετράδια μικρά χρωματιστά 50φ
 5. Ξυλομπογιές

Α Class

 1. WEBKIDS 1 Student’s book Annette Sullivan  Susan Newton Burlington Books
 2. WEBKIDS 1 Workbook Helen Taylor Newton Burlington Books
 3. WEBKIDS  Grammar 1  Maria Lazaridis Susan Newton Burlington Books
 4. 3 τετράδια 50φ μικρά (ΟΧΙ Θεμάτων ή σπιράλ)
 5. Διαφάνειες και μαλακό ντοσιέ για διαφάνειες

B Class

 1. WEBKIDS 2 Student’s Book Annette Sullivan Susan Newton Burlington Books
 2. WEBKIDS 2  Workbook Annette Sullivan Susan Newton Burlington Books
 3. webkids Grammar 2 Maria Lazaridis Susan Newton Burlington Books
 4. 3 τετράδια 50φ μικρά (όχι θεμάτων ή σπιράλ)
 5. Διαφάνειες και μαλακό ντοσιέ για διαφάνειες

C Class

 1. Webkids  3 Student’s Book Annettte Sullivan Susan Newton  Burlington Books
 2. Webkids 3 workbook Annettte Sullivan Susan Newton  Burlington Books
 3. Webkids 3 Grammar 3 Maria Lazaridis Susan Newton
 4. 3 τετράδια μικρά 50φ (όχι θεμάτων ή σπιράλ)
 5. Διαφάνειες και μαλακό ντοσιέ για διαφάνειες

D Class

 1. Webkids B1 Student’s Book Annette Sulilvan Susan Newton Burlington Books
 2. Webkids B1 workbook  Annette Sullivan – Susan Newton
 3. Webkids B1  Grammar Simon Marks – Annette Sullivan
 4. 3 τετράδια 50φ μικρά (όχι θεμάτων ή σπιράλ)
 5. Διαφάνειες και μαλακό ντοσιέ για διαφάνειες

Pre – FCE

 1. Real English B2+  Student’s Book  Burlington
 2. Real English B2 +  WORKBOOK Burlington
 3. Speaking Listening & |Writing Skills First (FCE) for Schools C.N.GRIVAS
 4. READING & USE OF English