ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ 03/09/2018 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 6-9 μμ. 

Για πρωινά ή Σάββατα κατόπιν ραντεβού.

Τηλέφωνο: 210.81.31.886

Υπάρχει ο μύθος ότι το κόστος εγγραφής είναι καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Για αυτό θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι, συμπεριλαμβάνει το κόστος του βιβλίου COMPANION που ΔΕΝ αγοράζουν οι μαθητές μας (από 15 – 23 ευρώ), καθώς και τις  φωτοτυπίες, φυλλάδια και όλα τα  συμπληρωματικά έντυπα που θα χρειαστεί ο μαθητής σε όλη τη σχολική χρονιά (από 25 – 45 ευρώ το λιγότερο).

Στα 2 αδέλφια χρεώνουμε μόνο μία εγγραφή ή στους μαθητές με 2 γλώσσες.

Εκπτώσεις της τάξης του 10 – 15% γίνονται σε αδέλφια καθώς και σε μαθητές που κάνουν δύο ξένες γλώσσες.