ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η αρχή μας είναι ότι δεν μπορεί να βγει ποιοτικά ένα επίπεδο σε δύο καλοκαιρινούς μήνες:

  1. γιατί οι ώρες μαθημάτων είναι πολλές και τα παιδιά ήδη κουρασμένα από τη σχολική χρονιά και
  2. η διδακτέα ύλη είναι τεράστια και δεν αφομοιώνεται εύκολα ειδικά στις Ελληνικές περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Έχουμε όμως τη λύση: 

Τα παιδιά – κατά προτίμηση από τα 11 και μετά- που θέλουν να προχωρήσουν επίπεδο ή να δώσουν εξετάσεις για πιστοποίηση τον Δεκέμβριο και όχι τον Μάιο μπορούν να κάνουν ένα μήνα – 17 Ιουνίου με 10 Ιουλίου– εντατικό μάθημα υπό χαλαρές συνθήκες.

Δευτέρα – Πέμπτη: 1,30 ώρα (σχεδόν 2 διδακτικές) με πολύ χαμηλό κόστος (όχι χρέωση τάξης).

Κατά την περίοδο αυτή οι μαθητές δεν ολοκληρώνουν μια τάξη, απλά ολοκληρώνουν τη γραμματική καθώς και κάποιο βασικό λεξιλόγιο, για να είναι έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο. Όσον αφορά στους μαθητές που θέλουν να εξετασθούν τον Δεκέμβριο γίνεται εξάσκηση και εμπέδωση όλων των θεμάτων των εξετάσεων.