ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΤΑΞΗ

Αριθμός Μαθητών

H σωστή εκμάθηση προϋποθέτει ένα ιδανικό αριθμό μαθητών τον οποίο και τηρούμε πιστά ( από 1 μέχρι πέντε) σε κάθε τάξη και στο ίδιο περίπου μαθησιακό επίπεδο.

Έτσι, ο καθηγητής να αφιερώνει  τον ίδιο χρόνο για όλους τους μαθητές, να σκύβει πάνω από το πρόβλημα τους σαν μονάδα αλλά και ομάδα με αποτέλεσμα: να συνδυάζουμε ένα ιδιαίτερο μάθημα με ομαδικό πνεύμα.

Ενημέρωση για την πρόδο των μαθητών

Η πρόοδος των παιδιών γίνεται οποτεδήποτε θελήσουν οι γονείς σε απευθείας επαφή με τους καθηγητές. Σε περίπτωση που υπάρξει βελτίωση ή ένδειξη αδυναμίας,  η γραμματεία ή η διεύθυνση ενημερώνει τηλεφωνικά για συνάντηση με τους γονείς.

Η πιο σημαντική όμως ενημέρωση είναι η παράδοση των διορθωμένων γραπτών από τους καθηγητές  μέσω των μαθητών για να λάβουν γνώση της απόδοσής τους . Με αυτό τον τρόπο υπάρχει διαρκής παρακολούθηση και εποπτεία και από τα τρία μέρη (μαθητές – καθηγητές – γονείς). Βεβαίως γίνεται διεξοδική ανάλυση των λαθών καθώς και της απόδοσης των μαθητών μεταξύ αυτών και των καθηγητών τους για να βρεθεί η καλύτερη λύση στην πορεία και την εξέλιξή τους.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των γονέων μπορούν να κανονίζουν τηλεφωνικά μια συνάντηση σε ώρες που τους εξυπηρετούν.

Αξιολόγηση Μαθητών

Ο μικρός αριθμός των μαθητών σε κάθε τάξη (μέχρι 5), μας δίνει τη δυνατότητα να τους αξιολογούμε σε κάθε μάθημα προφορικά και γραπτά.
Επίσης, σε κάθε ενότητα που ολοκληρώνουν, γράφουν Test ή Quizδιάρκειας 15 – 20 λεπτών.

Η συνολική εικόνα των μαθητών (συμμετοχή, παρακολούθηση) καθώς και οιεκθέσεις, οι σχολικές εργασίες και οι γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις, μας δείχνουν τα πιθανά προβλήματα των μαθητών και μας βοηθούν να τους υποστηρίξουμε εκεί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο βαθμός τους βγαίνει με άριστα το 20.

Βαθλολογία – Έλεγχοι Προόδου

Εκτός από τα βαθμολογημένα Test ή Quiz δεν δίνουμε ελέγχους προόδου με βαθμούς διότι δεν πιστεύουμε ότι αυτό έχει ιδιαίτερη ΣΗΜΑΣΙΑ.

Τα παιδιά έχουν μια ευγενή άμιλλα μεταξύ τους και διαγωνίζονται αργότερα στους δύο πιο μεγάλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Η απόκτηση των πιστοποιητικών τους είναι ο καλύτερος έλεγχος προόδου.

Βραβεία στους Μαθητές μας

Οι μαθητές με εξαιρετικές επιδόσεις (18,6 ως 20) βραβεύονται στο τέλος της χρονιάς. Η επιβράβευσή τους έχει να κάνει με κάποιο έργο ή εκδήλωση Τέχνης και Πολιτισμού που θα τους βοηθήσει και θα τους δώσει άλλον αέρα και γνώση στην μετέπειτα εξέλιξή τους.

Οι μαθητές που επιτυγχάνουν στις εξετάσεις του First Certificate, Proficiency, ή B2 – C2 στα Γαλλικά, παίρνουν από εμάς μια ασημένια πλακέτα με την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού τους.

Επίσης βραβεύεται ένας μαθητής ανεξαρτήτως επίδοσης που έχει αξιολογηθεί για το Ήθος, την Προσπάθεια και τη Θέληση του.  Θεωρούμε αυτή τη βράβευση  πιο σημαντική από όλες.

Γραμματεία – Εποπτεία

H γραμματεία μας, τελεί χρέη ενημέρωσης και παρακολούθησης: απουσιών, πληρωμών και  (το σημαντικότερο) εποπτείας των μαθητών,  πριν μπούν και όταν βγαίνουν από την τάξη.

Μέσα στις αρμοδιότητες της, είναι επίσης και η απασχόληση των μαθητών μέχρι την παράδοση τους στους γονείς.

Πληρωμές 

Οι πληρωμές μπορεί να είναι μηνιαίες (για 9 μήνες) ή τριμηνιαίες (κάθε τρεις μήνες) και πραγματοποιούνται στις αρχές, στη μέση ή το τέλος κάθε μήνα.

Σε περίπτωση παράλειψης η γραμματεία κατόπιν εντολής μας, σας τις υπενθυμίζει τηλεφωνικά.

Η υπενθύμιση μας, γίνεται πάντα με καλή πρόθεση. Πάντα ακούμε κάθε πρόβλημα και πάντα έχουμε τη διάθεση να βρούμε λύση.