ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διδακτικές ώρες ανά Τάξη

ΤΑΞΕΙΣ ΩΡΕΣ * ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ
Προκαταρκτικές τάξεις 2 2,5
Α 3,5 4,5
B και C 4 5
Όλες οι άλλες (μεγαλύτερα επίπεδα) 4,5 5,5

* Συνολικές ώρες ανά εβδομάδα

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 15 Σεπτεμβρίου και τελειώνουν στις 5 Ιουνίου με διάρκεια εννέα (9) μηνών.

Προφορικά
Τα προφορικά έχουν την δική τους ώρα κάθε εβδομάδα και σε κάθε επίπεδο ανελλιπώς. Η εξάσκηση αρχίζει από τα πρώτα στάδια και τα παιδιά στις εξετάσεις είναι πανέτοιμα.
Η Junior μαθαίνει πρώτα να επικοινωνεί προφορικά με απλούς και σύνθετους διαλόγους και μετά γραπτά.
Στα επόμενα επίπεδα και παρόλο που τα παιδιά είναι ακόμα μικρά τα βοηθάμε με γενικές γνώσεις και τα προσανατολίζουμε ώστε να διαμορφώσουν δική τους άποψη και γνώμη.

Αναπλήρωση Μαθημάτων

Σε περίπτωση ασθένειας του καθηγητή ή απουσίας του για εκπαιδευτικούς λόγους (και αν το μάθημα δεν μπορεί να γίνει με αντικαταστάτη καθηγητή), τότε το μάθημα αναπληρώνεται σε άλλη ημερομηνία και ώρα που βολεύει το τμήμα.

Αντικατάσταση Μαθημάτων

Η αντικατάσταση μαθημάτων γίνεται για τους μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου που δίνουν εξετάσεις στο τέλος Μαΐου.

Τα μαθήματα τους από τις 20 Μαΐου μέχρι τις 5 Ιουνίου γίνονται στο τέλος Ιανουαρίου με Φεβρουάριο κάθε Σάββατο πρωί. Με αυτό τον τρόπο οι μαθητές δεν έχουν το άγχος να καλύψουν την γλώσσα στη διάρκεια των εξετάσεων.

Για τους μαθητές που δίνουν πιστοποιητικά στη γλώσσα,  η αντικατάσταση γίνεται στις διακοπές του Πάσχα (3 μαθήματα την Μεγάλη εβδομάδα και 2 ή 3 την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα)

Το πρόγραμμα αντικατάστασης δίνεται στους μαθητές από το Σεπτέμβριο έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να οργανώσουν εγκαίρως το πρόγραμμα τους.

Διακοπές, Σχολικές αργίες 

Αυτές είναι οι ίδιες με του σχολείου εκτός των απεργιών ή των παρατεταμένων σχολικών εορτών. Στην αρχή του σχολικού έτους οι μαθητές παίρνουν πρόγραμμα των διακοπών των εθνικών και σχολικών εορτών.