ΤΑΞΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Junior (Προκατακτική)

Η προκαταρκτική τάξη είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους (one year course). Δεν υπάρχουν Junior A και Junior B.
Εδώ τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν και να αποστηθίζουν τις λέξεις από καρτέλες, να παίζουν εκπαιδευτικά παιχνίδια και αρχίζουν να γράφουν (τον Νοέμβριο)  αφού έχουν εξοικειωθεί με την γλώσσα.  Κατά την διάρκεια αυτών των  μηνών μαθαίνουν να επικοινωνούν με καθημερινούς διαλόγους.
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς κάνουν μια γιορτή επανάληψης μαζί με τον πρωταγωνιστή του βιβλίου τους στον κήπο μας. Τραγουδάνε όλα τα τραγούδια που έχουν μάθει και τέλος εκθέτουν τις εργασίες τους στο χώρο του σχολείου (ένα κείμενο 10 σειρών).

Τάξεις Α και Β 

Εισαγωγή και αφομοίωση σε δυσκολότερη γραμματική, έννοιες και λεξιλόγιο

Τάξεις C και  D

Καθοριστικές τάξεις για την ολοκλήρωση της γραμματικής. Στην  C, αφομοίωση και στην D εξάσκηση για την επερχόμενη ύλη του Lower.

Pre-FCE, FCE/ECCE

Στην ουσία είναι μία τάξη, του σημαντικότερου και δυσκολότερου πιστοποιητικού σε δύο διδακτικές χρονιές. Την πρώτη χρονιά, οι μαθητές αρχίζουν να αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και να εξελίσσονται. Τη δεύτερη, εξασκούνται μέχρι να τελειοποιηθούν. Σε αυτές τις δύο χρονιές  η παραμικρή λεπτομέρεια της γραμματικής γίνεται κτήμα και αργότερα στο τμήμα του Proficiency οι μαθητές είναι πανέτοιμοι απλά να την εξασκήσουν.

Η συνταγή της επιτυχίας στις εξετάσεις δεν έχει να κάνει μόνο με την ποιότητα της γνώσης που προσφέρουμε στους μαθητές μας.  Εξαρτάται από την υπακοή τους στο πρόγραμμα, στην ωριμότητα τους,  αλλά και την ψυχραιμία τους,  κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Προσπαθούμε πολύ σε αυτό το κομμάτι που δεν έχει να κάνει με τη γνώση,  γιατί οι εξετάσεις βρίσκουν τα παιδιά στην χειρότερη φάση της εφηβείας τους.