ΤΑΞΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Εκτός από το πρώτο τμήμα της προετοιμασίας στα γαλλικά σαν δεύτερη ξένη γλώσσα,  τα τμήματα είναι μικρότερα σε αριθμό και διάρκεια λόγω της εμπειρίας των μαθητών. Αυτά λοιπόν είναι ανάλογα των πιστοποιητικών και διαρκούν μια σχολική χρονιά ή μιάμιση αντίστοιχα.