Α ρ χ ί ζ ο υ μ ε !

Time to start - clock is ticking

Α ρ χ ί ζ ο υ μ ε !
άλλη μια καινούρια χρονιά ελπίζοντας το ίδιο παραγωγική, δημιουργική και χαρούμενη όπως οι προηγούμενες.
Ξ ε κ ι ν ά μ ε μαθήματα 12/09/2018 ημέρα Τετάρτη
Ε γ γ ρ α φ έ ς  από 27/08/2018  6 – 9 μμ καθημερινά 
για πρωινές ώρες ή Σάββατα με τηλεφωινή συνεννόηση ή αποστολή mail

 

 

σχολείο ξένων γλωσσών

μαριάννα θ. παπαδάκη
Γρ. Λαμπράκη 21Α – 14572 Δροσιά
Δήμος Διονύσου
210.8131886
email:  marianna.th.papadaki@gmail.com

www.facebook.com/schoolfun.gr