Καλή σχολική χρονιά.

schoolfun-054

Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές και σε όσους υπηρετούν την παιδεία.

 

σχολείο ξένων γλωσσών
μαριάννα θ. παπαδάκη

Γρ. Λαμπράκη 21Α – 14572 Δροσιά
Δήμος Διονύσου
210.8131886
email:  marianna.th.papadaki@gmail.com

www.facebook.com/schoolfun.gr